Monday, January 25, 2010

Jadikanlah aku anak yang soleh, anak yang sentiasa menggembirakan ibu dan ayahku.AMIN..

Setelah sekian lama menghilang, akhirnya muncul semula. Tahun 2010 merupakan tahun yang semakin mencabar buat diri ini sebagai seorang pelajar. Belum pun jasad ini menyentuh Februari 2010, dugaan dan cabaran sudah pun menyapa menandakan perjuangan sebagai seorang penuntut ilmu masih jauh. Sedih juga memikirkan betapa rendahnya diri berbanding dengan sahabat-sahabat seperjuangan yang mula menunjukkan taring mereka di dalam setiap kelas yang dihadiri. Bila difikirkan, diri ini bukan sahaja tidak tumbuh taringnya malah kukunya pun tidak muncul-muncul.

Walaupun begitu, bila diingatkan pengorbanan ibu dan ayah, hati ini sentiasa meronta-ronta untuk melihat senyuman kedua-duanya. Tidak terkira terlalu banyak pengorbanan, air mata yang tumpah untuk melihat diri ini menjadi seorang yang berguna juga berbisa untuk menutup mulut-mulut yang pernah mengutuk dan menghina diri sewaktu kegagalan datang menyapa. Sakit, lapar, kenyang dan semua perkara mesti diambil tahu agar diri ini sentiasa berada pada tahap terbaik. Hebat mana pun diri ini,jika tiada kedua-duanya, Ibu dan Ayah, tak ke mana jasad juga roh ini.

wa bil wa lidai ni ihsana..Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu...anak mama, anak mak. Diri ini selalu mendapat gelaran itu, tapi yang menggelarnya tidak pernah sedar atau terfikir, dari mana datangnya jasad itu????

Taat dan patuh kedua-duanya, redha Allah semakin menghampiri kita, Insyaallah.

YA Rabbul Izzati,jadikanlah kami anak-anak soleh yang sentiasa menggembirakan hati ibu dan ayah kami...

Monday, October 19, 2009

CABARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERTERASKAN ISLAM

Terdapat pelbagai cabaran yang perlu ditempuhi oleh umat Islam dalam membangunkan keintelektualan Islam itu sendiri. Cabaran ini boleh dibahagikan kepada dua faktor iaitu faktor dalaman dan faktor dalaman. Faktor luaran ialah faktor yang datang daripada musuh-musuh Islam yang hendak menjatuhkan agama Islam itu sendiri malalui pelbagai cara sama ada secara kasar atau halus. Manakala faktor dalaman ialah faktor yang datang daripada kesilapan umat Islam itu sendiri yang memandang ringan tentang pendidikan berteraskan Islam.
Jika dilihat berdasarkan faktor dalaman dan luaran ini, dapat disimpulkan bahawa terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh umat Islam dalam pembangunan pendidikan berteraskan Islam. Antaranya termasuklah perkembangan teknologi maklumat yang semakin pesat dan maju dan ini menyebabkan umat Islam bertindak berlebih-lebihan mencontohi Barat tanpa memikirkan kesan yang mungkin membawa kepada kerugian umat Islam itu sendiri.
Selain itu, majoriti masyarakat Islam yang buta huruf jahil mengenai agama Islam itu sendiri merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh pembangunan pendidikan berteraskan Islam. Ini kerana disebabkan umat Islam yang buta huruf ini telah menjauhkan lagi mereka daripada mengenal Allah s.w.t seterusnya tidak mengaplikasikan perkara-perkara yang dituntut oleh agama kerana kejahilan mereka itu sendiri. Tambahan pula, terdapat masyarakat Islam yang mengetahui kejahilan mereka tetapi sombong dan bongkak dengan tidak mengambil langkah untuk mengenali dan mendalami agama Islam itu sendiri.
Terdapat juga cabaran yang dihadapi di dalam pembangunan pendidikan berteraskan Islam hasil daripada perpecahan sesama Umat Islam itu sendiri. Ini dapat dilihat di dalam konteks di Malaysia sendiri yang menyebabkan terdapat dua golongan umat Islam yang berbalah dan saling menjatuhkan sesama sendiri. Selain itu, terdapat juga perpecahan umat Islam yang wujud kerana berbeza fahaman dan ajaran sehinggakan sanggup berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Contohnya di Iran, boleh dilihat fahaman Syiah dan Sunni sanggup bergaduh dan berbunuhan sesama sendiri untuk menegakkan fahaman masing-masing. Ini menyebabkan musuh-musuh Islam mudah untuk menjadikan umat Islam sebagai habuan mereka ke arah menjatuhkan Islam.
Dapat disimpulkan juga bahawa pengaruh sistem pengajian moden juga memberi cabaran yang amat besar kepada pembangunan pendidikan yang berteraskan Islam. Ini kerana pendidikan yang berteraskan Islam perlu bersaing dengan pengajian moden seperti ilmu sains dan tekonologi. Selain daripada itu, ilmu sains dan teknologi ini menawarkan peluang pekerjaan yang meluas berbanding pengajian Islam dan telah menarik minat masyarakat Islam untuk mendalami ilmu sains dan teknologi ini berbanding ilmu Islam itu sendiri.
Cabaran yang dihadapi juga adalah daripada perubahan sistem nilai masyarakat yang mengagungkan pendidikan Barat, Ini kerana ramai yang berpendapat bahawa pengajian Islam tidak akan membuka minda seseorang itu sedangkan pendidikan Barat dapat menjadikan seseorang itu tidak jumud dan sentiasa berfikiran terbuka. Golongan yang mengagungkan pendidikan yang berteraskan Barat ini juga berpendapat bahawa sekiranya dapat menguasai ilmu Barat, maka mereka akan disanjungi dan dipuji tentang keintelektualan mereka. Kesannya pendidikan yang berteraskan Islam ini di ketepikan dan terbantut pembangunannya.
Cabaran yang paling getir ialah lulusan agama tidak mengetahui pengetahuan mendalam mengenai Islam. Cabaran ini merupakan cabaran yang perlu di pandang serius oleh umat Islam kerana ia akan membawa kemusnahan kepada Islam itu sendiri. Telah di sebutkan di dalam al-Quran akan ada suatu masa, pemimpin yang diangkat menjadi pemimpin umat manusia adalah terdiri daripada golongan-golongan yang jahil. Hasil kejahilan daripada mereka maka dia akan membawa masyarakatnya ke arah kejahilannya sekali seterusnya meruntuhkan masyarakatnya.
Oleh itu, cabaran-cabaran yang dihadapi di dalam pembangunan pendidikan berteraskan Islam ini perlulah di pandang serius oleh semua pihak sama ada dari pihak kerajaan atau masyarakatnya. Pihak kerajaan khususnya perlu menitik beratkan pengajian Islam bersama-sama pengajian Sains agar kedua-duanya seiring seterusnya dapat memberi manfaat kepada umat Islam khususnya. Selain itu, kerjasama daripada masyarakat Islam juga diperlukan untuk membantu perkembangan pembangunan pendidikan berteraskan Islam dapat ke arah yang lebih tinggi. Mentaliti bahawa pendidikan yang berteraskan Islam ini tidak maju dan keterbelakang perlu dikikis kerana sejarah membuktikan bahawa umat Islam pada zaman dahulu adalah tamadun yang termaju sebelum kejatuhan satu per satu empayar Islam di muka bumi. Juga tidak dinafikan bahawa ilmu-ilmu yang datang dari Barat merupakan ilmu umat Islam terdahulu tatapi ditiru oleh mereka untuk menjatuhkan Islam seterusnya mengaku bahawa ilmu itu milik mereka.

HAJI ABDUL KARIM MALIK KARIM AMRULLAH @ HAMKA

Prof. Haji Abdul Malik Karim Amrullah @ HAMKA
• Born in Maninjau,West Sumatera.
• Born in February 17 1908,died in 24 July 1981.
• Was a prominent Indonesian author,ulema and politician.
• His father name is Syeikh Abdul Karim Abdullah known as Hj Rasul,led and inspired the reform movement in Sumatera.
• In 1970,Hamka was the leader of Majelis Ulama Indonesia,the biggest Muslim organizations in Indonesia beside Nahdatul Ulama and Muhammadiyah.
• In the Dutch Colonial era,Hamka was the chief editor of Indonesian magazines such as Pedoman Masyarakat and Panji Masyarakat .
• List of books and novels:
1. Khatibul Ummah(written in Arabic)
2. Si Sabariah(1928)
3. Hikmat isra’ mikraj
4. Laila Majnun
5. Tasawwuf moden
6. Negara Islam
7. Tafsir al-Azhar
• Honour and award:
1. Award from University al-Azhar in 1958
2. Honoris Causa doctor from Malaysia National University in 1974.
3. Datuk Indono and Pengeran Winguna from president of Indonesia.

MURTAD

PENGERTIAN MURTAD

Menurut Pengertian Bahasa
Murtad menurut bahasa arab berasal daripada perkataan riddah. Dari segi bahasa, riddah bermakna kembali daripada sesuatu yang selainnya.

Menurut Pengertian Syara’

Menurut Imam al- Husni, murtad bermaksud keluar daripada Islam dan kembali kepada kufur serta membebaskan diri daripada Islam. Mereka ini merasakan bahawa Islam suatu agama yang mengongkong umatnya daripada merasakan nikmat yang ada di dunia ini.
Menurut Al-Sheikh Abd al-Qadir Awdah, murtad bermaksud meninggalkan Agama Islam dan keluar daripadanya (Islam) setelah mengganutnya.
Manakala Sayid Sabiq mendefinisikan murtad iaitu kembali daripada Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain sama ada lelaki atau perempuan.
Menurut Tengku Iskandar, murtad bermaksud keluar daripada Islam sama ada melalui perbuatan, perkataan atau niat. Orang yang melakukan demikian adalah kafir.
Doktor Wahbah al Zuhayli berpendapat mengatakan murtad ialah seseorang yang berpaling daripada Islam dan kembali kepada kufur,sama ada dengan niat atau perbuatan atau perkataan yang mengkafirkan sama ada berbentuk gurauan atau penentangan atau i’tiqad.
Dalam soal beragama, kita tidak boleh mempermain-mainkannya kerana itu berhubung dengan akidah. Dalam Akidah Islamiah, walaupun seseorang itu bergurau atau berlakon keluar daripada agama Islam,ia dikira sudah kafir.
Menurut al Zuhri dalam Syarah Matan al Minhaj Li al Iman Syarifuddin manyatakan sesuatu I’tiqad perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Islam yang mukallaf menyebabkan seseorang itu tertukar daripada agama Islam.
Jumhur ulama’ menyatakan pengertian Riddah(murtad) iaitu keluar daripada agama Islam atau seseorang muslim yang menjadi kafir atau memutuskan hubungannya dengan Islam.
Adapun seandainya didapati ada kesamaran pada akidah seseorang muslim pada perkataan, dan perbuatannya untuk menetapkan dia kafir atau tidak,maka ulama’ sepakat menyatakan bahawa muslim tersebut masih belum gugur keislamannya.Hal ini dapat dilihat pada sabda nabi SAW:

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاءذا قالوا لااله الله عصموا منى دماءهم وامواهم الا بحقها وحسابهم على الله
Maksud:Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata “tidak ada tuhan melainkan Allah”apabila diucap “tidak ada tuhan melainkan Allah”maka darah dan harta mereka terpelihara kecuali dengan haknya dan Allah yang memberi ganjaran.

Oleh kerana itu, ditegah sama sekali menghukum seseorang muslim dengan perkataan kafir disebabkan Islam telah menetapkan syarat-syarat tertentu sebagai petanda seseorang itu telah menjadi kafir. Menghukum orang lain dengan ungkapan kafir adalah ditegah sama sekali oleh syariat Islam kecuali sekiranya ia jelas melakukan atau melafaz yang boleh merosakkan akidah.Sabda Nabi S.A.W:
اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها أحدهما

Maksud: Apabila mengkafirkan seseorang (muslim) itu akan saudaranya, maka akan terjatuh ke atas salah seorang antara mereka.

Wednesday, September 2, 2009

Prinsip Asas Perubatan Islam

Asas perubatan Islam terbahagi kepada dua iaitu penjagaan diri dan rawatan. Penjagaan diri adalah lebih baik daripada merawatnya. Ini kerana penjagaan diri membolehkan seseorang itu dapat mengelakkan diri daripada kebinasaan. Kebinasaan ini termasuklah dari segi pemakanan yang boleh memudaratkatkan diri. Ini amat bertepatan dengan firman Allah di dalam surah al-An’am, ayat 41 yang menyuruh orang-orang beriman itu makan dan minum akan tetapi melarang daripada mengambilnya berlebihan.
Shamsuddin Muhammad membahagikan keperluan pada makanan kepada tiga tahap. Tahap yang pertama ialah tahap semata-mata untuk keperluan manakala tahap yang kedua ialah tahap mencukupi dan tahap yang ketiga ialah tahap berlebihan. Rasulullah pernah memberitahu bahawa makanan yang dimakan cukuplah sekadar mencukupi dan tidak berlebihan atau dengan erti kata lain makananan ini mencukupi dengan suapan kecil yang dapat menguatkan tulang belakang ataupun makan yang memenuhi satu pertiga ruang perut, manakala satu pertiga untuk minuman dan yang selebihnya untuk bernafas.
Kaedah yang disuruh oleh baginda merupakan kaedah yang terbaik untuk kesihatan badan kerana perut merupakan tumpuan penyakit. Kesihatan merupakan antara nikmat terbesar yang dikurniakan oleh Allah kepada para hambanya. Akan tetapi, nikmat ini sering diabaikan dan tidak diambil berat oleh para hambanya.

Kebersihan
Selain daripada bersifat sederhana dalam pengambilan makanan, kebersihan juga merupakan salah satu elemen penting yang perlu kepada kesihatan. Antaranya termasuklah kebersihan dari segi makanan, minuman dan tempat tinggal. Kebersihan merupakan faktor utama bagi kesihatan luaran dan dalaman. Islam menitik beratkan soal kebersihan sehingga terdapat hadis rasulullah mengatakan bahawa kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Selain itu juga, Allah juga menegaskan setiap hambanya mesti berwudu’ yakni membersihkan muka, tangan dan menyapu kepala dan kaki (al-Maidah:7). Kebersihan juga perlu dijaga pada tubuh badan, tempat solat dan pakaian kerana amalan seperti ini membawa kepada kesihatan badan dan roh.

Wednesday, August 26, 2009

Akidah

Akidah:

Akidah Islam merupakan penutup akidah samawi yang mana Al-Quran dan sunnah rasul yang agung secara lengkap telah menjelaskan akidah itu dan memberikan petunjuk kepadanya iaitu berupa keimanan kepada Allah,hari akhirat,para malaikat,kitab-kitab suci dan para nabi.

Akidah inilah yang memecahkan rahsia hidup dan mentafsirkan kepada manusia rahsia kehidupan dan kematian serta menjawab pertanyaan abadinya.Akidah ini bukan merupakan kekayaan islam dan bukan merupakan penemuan nabi Muhammad.Ia merupakan akidah murni yang dibawakan oleh semua nabi yang diutus Allah dan diturunkan oleh semua kitab suci langit sebelum kitab-kitab itu mengalami distersi,penyelewengan dan perubahan.

Akidah itu merupakan hakikat abadi yang tidak mengalami proses evolusi dan tak pernah berubah,iaitu akidah tentang Allah dan hubungannya dengan alam ini,tentang alam nyata yang diperlihatkan kepada manusia dan tentang alam ghaib yang tak diperlihatkan padanya tentang hakikat kehidupan ini dan peranan manusia di dalamnya serta nasib manusia setelah kehidupan dunia.


Dr.Yusuf Al-Qardhawy
Pengantar Kajian Islam
Pustaka Al-Khausar,Jakarta-maktabah wahbah,Cairo(asalnya)
1996M-1416H

Renungi golongan itu

Adalah diriwayatkan bahawa ayat yang tersebut diatas pernah ditanyakan
oleh Saidina Muaz bin Jabal, katanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya ayat
ini?" Maka Rasulullah saw menangis sebelum menjawab soalan tersebut
kerana inilah yang selalu dibimbangkan oleh baginda. Lalu baginda
menjawab: "Ya Muaz, umatku kelak apabila bangkit dari kubur akan menjadi
12 golongan. Sebanyak 11 golongan akan memasuki neraka dan hanya 1
golongan sahaja yang akan memasuki syurga. Adapun 11 golongan yang
memasuki neraka adalah seperti berikut:-

1.Mereka yang tidak mempunyai kaki dan tangan. Ini adalah kerana mereka
suka menyakiti hati jiran tetangga.

2.Mereka yang menyerupai babi. Ini adalah balasan bagi orang yang suka
melengah-lengahkan solat lima waktu.

3.Mereka yang perutnya besar seperti gunung dan dipenuhi dengan ular dan
kala. Inilah balasan bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat.

4.Mereka yang keluar darah dari mulutnya. Inilah balasan mereka yang
berdusta.

5.Mereka yang berbau busuk seluruh badannya. Ini adalah balasan mereka
yang mengaut keuntungan dalam jual beli atas penipuan.

6.Mereka yang dicincang-cincang pada tengkuk dan bahu. Ini adalah
balasan mereka yang menyaksikan maksiat atau perbuatan jahat.

7.Mereka yang keluar dengan tidak berlidah dan keluar nanah dan darah
dari mulut. Ini balasan mereka yang tidak mahu menyaksikan kebenaran.

8.Mereka yang keluar dalam keadaan terbalik iaitu kepala dibawah dan
kakinya keatas. Ini adalah balasan mereka yang berzina serta mati
sebelum bertaubat.

9.Mereka yang berwajah hitam, bermata biru dan perutnya penuh api. Ini
balasan mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim.

10.Mereka yang kulitnya penuh kudis dan penyakit2 lain yang menjijikan.
Ini adalah balasan mereka yang berani melawan kedua ibu bapanya.

11.Meraka yang buta matanya dan hatinya, giginya seperti tanduk,
bibirnya berjuntai hingga keperut, dari perut dan pehanya keluar
kotoran. Ini adalah balasan mereka minum minuman keras.

Dan satu golongan yang masuk ke syurga ialah:

12.Mereka yang wajahnya bagaikan bulan purnama, berjalan di atas titian
Mustaqim laksana kilat. Ini balasan orang yang beramal salih dan
menjauhi maksiat serta mendirikan solat lima waktu dan mati dalam
keadaan bertaubat.